Betty Boo of Kerrycounty Champion

  • 26.05.2017
  • black-silver-shaded
  • Blutgruppe A
  • FIV/FeLF negativ
  • HCM negativ geschallt 03/2021
  • PKD negativ geschallt 03/2021


Stammbaum

Datum Ort Klasse Bewertung
14.04.2018 Berlin-Reinickendorf Championklasse CAC
14.04.2018 Berlin-Reinickendorf Championklasse CAC
24.11.2018 Hohen Neuendorf Championklasse CAC, nom. BIS
24.11.2018 Hohen Neuendorf Int. Championklasse CACIB